Artikler fra vores Aktivitetsplan nr. 1 98.
Index over artikler
Generalforsamling.
Som det er de fleste bekendt, skal der afholdes generalforsamling i vores klub her i Februar måned. Det er fastsat til at skulle afholdes i klubben Torsdag d. 26 Feb 1998 kl. 1930.
Jeg håber alle møder op, så vi kan få en god generalforsamling, så vi kan undgå det kedelige, vi oplevede sidste år med en ekstraordinær generalforsamling.
Jeg vil her gøre opmærksom på, at eventuelle forslag, der skal behandles, angående klubben og klubbens arbejde, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 Feb. 1998.
Aktiviteter.
Der har været ytret ønske om, at sætte en eller flere byggeaftener af. Det har vi haft en del snak om og er kommet til det resultat, om ikke vi skulle samle op på de byggeprojekter som har været i gang. Der findes så vidt vides en hel del 80 m. modtagere, som ikke er gjort færdige. Der er måske også nogle RTTY projekter som halter lidt. Skulle der være andre projekter der hænger, er der naturligvis også håb for dem.
Efter aftale med OZ1MD, Knud, er der fastsat en aften i marts måned, vi kan snart ikke gøre det før, da vi har planlagt renovering og afprøvning af PA – trin. Datoen for denne aften er torsdag d. 12-03-98. Skal der flere aftener til, finder vi ud af dette.
Contestgruppe.
Det er nu endelig vedtaget, at vi agter at deltage i årets ARRL SSB test, der begynder lørdag d. 7 marts og slutter søndag d. 8 marts.
For at det kan lade sig gøre går vi i gang allerede her d. 29 januar med at gøre vort PA-trin klar. Det har OZ5KG og OZ6SV lovet at tage sig af, forstået på den måde, at de to vil komme med gode råd om hvordan man takler et sådant problem, og så lader vi andre om at gøre det. Det er sikkert den bedste måde, at lære noget på, så det er en god ide. Det vil så blive de følgende torsdage, at der vil blive arbejdet på denne opgave, og det skulle så gerne ende med, at "dyret" står færdigt til omtalte test.
Undervisning.
Som bekendt er vort VTS-kursus kommet i gang, foreløbig med tre til fire deltagere.
Der blev holdt juleferie allerede først i December måned. Årsagen skal søges i den omstændighed, at et par af deltagerne ville få ret meget at se til i denne så travle måned. Det vil så blot betyde, at der skal arbejdes en hel del mere for at nå hele pensum igennem, men det har de pågældende sikkert styr på.
I øvrigt kan det fortælles, at der til efteråret starter et hold til CW, så der er i hvert tilfælde en god mulighed for at erhverve en A – licens. Er der nogle som kunne tænke sig en opfriskning, er der sikkert mulighed for dette også.
EMC – kursus i Them ved Silkeborg.
Søndag d. 14. Dec 1997 var vi 5 medlemmer, der drog mod Silkeborg, nærmere bestemt, til Them. Formålet var at deltage i et kursus om EMC, oversat til "elektromagnetisk forligelighed". En ting der er af stor betydning, når elektrisk udstyr og elektriske komponenter skal fungere – i industrien og i samfundet.
Egentlig var der 7 til 8 medlemmer, der havde skrevet sig på en liste, men da der oprindeligt, som ingen i klubben kendte noget til, kun var plads til 2 deltagere, fik OZ2ADC det ordnet således, at der måtte komme 5 medlemmer til det pågældende kursus, så det var vel egentlig ikke så galt. Disse fem deltagere blev så taget fra listen: OZ2ADC, OZ1EUO, OZ2ANT, OZ2KMP, OZ1JMO. Der skete så det, at OZ2ADC måtte melde sig syg, så i stedet for ham fik vi følgeskab af OZ7L. Det gik nu udmærket alligevel, vi kom da godt hjemmefra.
Med OZ1EUO som kyndig vejviser fandt vi vej til Them, det sidste stykke vej tog OZ2KMP over, Han havde været der før i embeds medfør, så han kendte vejen. Vel ankommen til stedet, fandt vi ud af, at vi sikkert ikke var de eneste, der mødte med mere end to deltagere. Så vidt jeg husker var der omkring 80 deltagere.
I øvrigt var det et udmærket arrangement.
Jeg kan naturligvis ikke huske det alt der blev gennemgået, men en ting der er ændret i lovgivningen er, at amatørradiostationer er at betragte som ligeværdige tjenester, det betyder, at vi er på lige fod med andre tjenester, med alt hvad det indebærer. Læs lovene og bekendtgørelserne!!
Ellers mener jeg, at en stor part af deltagerne fik revideret en hel del af mere eller mindre gamle indgroede meninger om hvordan man modvirker indstråling såvel som udstråling fra et elektrisk apparat, at en jord ikke altid er en jord.(Jeg husker endnu, selvom det er 30 år siden, at der kom en mand ind på værkstedet og klagede over støj i radioen. På spørgsmål om jordforbindelse var svaret ok. Ved eftersyn viste det sig, at være På spørgsmål om jordforbindelse var svaret ok. Ved eftersyn viste det sig, at være jordforbindelse til en urtepotte. Vi fik det ændret.) Ikke for at mistænke vore dygtige amatører noget sådant, jeg har aldrig hverken set eller hørt om radioamatører der har handlet som ovenfor, heldigvis.
Men alligevel, jeg tror der blev flyttet nogle hegnspæle den dag. Mon ikke de fleste tog hjem med en hel del nye erfaringer. Der er i hvert tilfælde noget at arbejde videre med.
Meningen er naturligvis, at vi der deltog skal dele vor viden med resten af medlemmerne i klubben, så vi skal have fastlagt en aften eller to til at snakke om hvilke muligheder der er for at løse nogle af de mange problemer der kan opstå.
Her vil jeg igen appellere til vore trofaste medlemmer om at komme ud af busken og fremlæg det eller de problemer I må have, vi vil forsøge at besvare det, om ikke andet , så undersøge hvad der kan gøres.
En god og lærerig tur, EDR må godt lave flere af den slags. Tak til OZ7L for kørsel, kørepenge blev omgående dirigeret til Jubikassen. Tak for det.

Vy 73 de OZ1JMO

1. kvartal 1998-1JMO