EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Feedback
Link
Formandens beretning for 1998

Lidt om hvad vi har lavet i årets løb. Vi besluttede at lave en contestgruppe som skulle være med til ca. 3-4 contester under OZ9HBO eller et specielt indkøbt call til denne gruppe. Det var meningen den skulle køre ude fra Jan OZ9ABC qth. eller en anden qth for derude fra kunne vi køre med en stor effekt uden at genere nogen naboer , denne ide er ikke helt gået i glemmebogen men der er i øjeblikket ikke den helt store interesse for det men jeg tror, det kommer ,vi skal blot have en som vil være promotor i dette,det vil være en fjer i hatten for afdelingen hvis vi kunne få vores call i luften og ikke kun når vi har nyhedsudsendelse.

En contest som er gået over al forventning er vores årlige Fieldday , der har vi i år igen markeret os på verdenskortet og det har givet os den lyst og erfaring der skal til så jeg tror at vi også i 99 skal få en god fieldday, det skyldes ikke mindst Knuds OZ1MD antenneekspertise og antenner og den ildhu som bliver lagt for dagen for at få det til at lykkes , endelig har vi også holdt gryden i kog fra forrige fieldday og haft det på programmet meget tit for at for det planlagt til sidste detalje.

Så har vi haft en intension om at der også skulle afholdes en VHF contest men der er ikke den helt store interesse endnu men jeg er overbevist om at der bare skal arbejdes lidt på det, så kommer det også.

Vores byggeaktivitet i klubben har i år været en bragende succes det skyldes ikke mindst OZ6SV som giver en kyndig vejledning hver mandag kl 1930. Der er mange procekter i gang SWR metre, rævemodtagere, frekvnstællere og mange andre som er på tegnebrættet Vi skal til at lave print selv og belyse,ætse dem , der skal lægges print ud på computeren.

Og mange andre ting , følg med på nyhedsudsendelsen hver mandag kl. 19.00 . endelig har denne aften udviklet sig til det som jeg synes der er det primære , nemlig at man kan komme og få løst et problem ,teknisk og praktisk, inden for elektronikken , som man ikke selv umiddelbart kan klare , det har der være flere tilfælde af i årets løb af.

Klubben har haft nogle afsted til et EDR foredrag i silkeborg omhandlende EMC og det har også givet nogle foredrag i afdelingen. OZ8NJ har i år været ovre hos os og fortælle on Fielddayantenner og det med stor succes Tommy OZ5KG har haft et foredrag om hans nybyggede pa-trin OZ9ABC og OZ2ANT har haft foredrag om programering af microprossorer . OZ2KMP har haft kursus i brug af internet og opbygning af en hjemmeside.

Dette bliver taget op igen på et kursus som vi kører i øjeblikket, om computeren det startede med at samle en computer og en kort beskrivelse af de enkelte dele og en forklaring på de mærkelige udtryk og ord som man bruger der. Så skal vi prøve at instalere et styresystem og et tekstbehandlingsprogram samt et regneprogram, og dem skal vi lære at bruge til husbehov , dernæst er det meningen at de lidt sværere programmer Winpack , pascal , måske assampler, diagramudlægning , ja der er mange muligheder inden for radioamartørerhobbyen. De amartører der bliver involveret i det er OZ2ADC i samarbejde med Gorm OZ4AEX vil køre de første aftner når så vi kommer til de special programmer bliver det de der er kendt med de pågældende programmer der skal køre det.

Så har vi købt en skibsradio og det der er mest interessant for os , det er pa- trinet nemlig med en udgangseffekt på 1000 watt den kostede kun 500.00 kr. Det er meningen den skal bruges til vores kommende contester når den bliver ombygget.

Juleafslutning, ja det er den sidste aktivitet på året, der har jeg bemærket at der kommer færre og færre Hvad kan det skyldes? Det er en aktivitet som vores XYL/YL , og børn svigermor ja alle kan deltage i . Hvad gør vi ?.

Afdelingen har fået telefon i år, det er primært for at vi kan køre internet fra afdelingen og man kan ringe til os og vi kan ringe hjem hvis vi bliver forsinket eller andet. Internet er for medlemmerne så brug det, det er det, det er til.

WTS og CW kursus har der for første gang i mange år ikke været tilslutning til men vi prøver igen til efteråret.

Vores PACKET/CLOSTER som henholdsvis per OZ4ABK og Martin OZ3MC passer så godt, som det nu kan lade sig gøre, udvikler sig i den rigtige retning der arbejdes i øjeblikket med et højhastigheds modem som kan køre 9k6 og som er et selvbygger print man skal blot vælge det rigtige der er i øjeblikket 2 modems på tapetet vi afventer med stor spænding hvad 2KMP og 9ABC vælger som det ideelle.

Til sidst vil jeg gerne nævne nogle ting som vi skal være opmærksom på. Rygterne om de nye licensbestemmelser, det skulle blive lettere for nye amartører at komme på radioen , så er det op til os at se de muligheder der er og som, vi kan bruge for at få nye radioamartører og forøge medlemsantallet.

En lidt kedelig ting så synes jeg at HF aktiviteten på klubplan er faldende , Hvad gør vi ? det skal vi debattere under evt.

Den kontingentstigning som vi fik har bevirket at vi allerede har indkøbt værktøj , instrumenter m.m. til brug for vores byggeaktivitet og selv om vores husleje er steget igen er det ikke nødvendig i år at hæve kontigentet foreløbelig.

Sidst skal vi have nedsat et Jubilæumsudvalg som skal tage sig af vores 50 års jubilæum her i år 2000 3 Feb.

OZ2ADC

Hosted by: Mira Internet