Formandens beretning for 1997.
Index over artikler
Så er det tid at gøre status, året 1997 startede meget dårlig op med en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en kasserer. Det var, set i bakspejlet, heller ikke nogen fornøjelse at overtage kassen, der var nogen uorden i tingene. Noget af det som skulle betales i 1996 var først blevet betalt i 1997 det gav et skævt billede af vores økonomi. Der var penge nok til det, det var ikke derfor.

Sidst vedtog vi en kontingentforhøjelse på 50,00 kr. til 200,00 kr. om året med virkning fra året 1998, det var selvfølgelig for at vi i oz9hbo kunne få råd til flere aktiviteter og ikke skulle vende hver femøre inden vi brugte dem. Så må vi jo se hvordan det går i år.

Hvad er der sket?
For at gøre klubben mere synlig udadtil og for at vi også skulle være med på det nye, fik klubben sin egen hjemmeside på Internet" Den 3. Afd. i landet" ,vi fik et godt tilbud fra Mira Data i Handbjerg og slog til. Karsten 2kmp gjorde en hjemmeside, der gik godt nok lidt tid inden man fandt os men alt begyndelse tager tid.
Men de sidste mange uger har der været ca. 40 besøgende på vores side pr. uge, der har været forskellige forespørgsler , og andre henvendelser bl.a. Fra USA en radioamatør Som så vores side. Webmasteren er OZ2KMP Karsten "et godt stykke arbejde Karsten".

Foredrag har det været lidt småt med men det vil vi råde bod på i 1998 Der har været nogle , som vores medlemmer har lavet , uden beregning og som har været lavet med så kort varsel at det ikke kunne være med på kvartalsplanen Byggeaftenerne som Knud 1md kørte endte med at der ingen kom så dem droppede vi igen. Der er så på det sidste startet noget igen med Svend oz6sv som vi så må se hvordan det går OZ1UM 80 m. transciver var nok for stor en mundfuld. Kurser VTS og CW vts som 2kmp og 1mkk afholdte med 2 elever gav desværre ingen nye amatører, det er min fornemmelse at interessen ikke var stor nok hos deltagerne, de havde i hvert fald ikke den tid der skulle til, men nu har vi her i efteråret startet et kursus op med Georg 9kv som instruktør han har nu 5 elever og det går nogenlunde.
CW kurset gik bedre , med 2 elever der slap gennem nåleøjet og fik HF lisens 60 tegn, tillykke med det. Det var Leif OZ1EUO der kørte dette kursus. Der var så til gengæld ingen elever til at starte op i efteråret , men det kommer der i år der er allerede mindst 2 på nuværende tid.
Aktiviteter iøvrig har der været nok af der har været Ræveløb, kursus i hjemmesideopbygning , brug af packet , sommerafslutning , Juleafslutning Samt andre små foredrag som medlemmerne kom med impulsivt.

Fieldday Ja allerede først på året startede vi vores forberedelser til vores fieldday. Der var ikke i starten nogen tro på at det ville lykkes os, men vi fortsatte og det beviser bare at vi kan det vi vil, oz1aps skaffede os tilladelse til at anvende terrænet omkring Sir Lyngbjerg , og det lykkedes os faktisk at samle nok operatører og antenner kom Knud oz1md med, Bent oz7qb Knud og undertegnede kom med vogne så vi kunne sidde i tørvejr.
Gorm oz4aex skaffede generator og en stor indsats fra alle deltagerne gjorde at vi på 15 m.

Fik en 1. Plads og en god placering på de andre bånd i klasse b som vi kørte, det gav blod på tanden. Nu skulle vi smede mens jernet var varmt , vi fik fra oz7bi en 700 watt pa-trin. Den skulle lige moderniseres lidt det er vi i gang med for tiden og til marts d. 7. Vil vi forsøge om vi ikke kan få en contestgruppe op at stå under oz9hbo den kan evt. senere få sit eget call. Hvis det er nødvendig.

Qslkort/centralen har der været meget rod omkring Anker og jeg var i Odense til jubilæet I EDR og ved samme lejlighed fik vi sat vores medlemmers data derovre på plads en gang for alle. Det betyder at vi omkring d. 1/4 sender medlemslisten ind og dem, der er medlem af OZ9HBO og EDR får QSL kort herigennem med mindre de har aftalt andet med centralen. Så vil kortkasserne blive reguleret ved samme lejlighed

Nyhedsudsendelsen mandag aften som jeg kører er der en tiltagende interesse omkring. Det skyldes måske at jeg er begyndt at tage DX info med og Radiovejret og infos fra mange af vores medlemmer. Så det ser lovende ud.

OZ6PAC/OZ2DXE DX CLOSTER.
Som i nok ved har vores closter i år fået eget call. Der er i closteret lagt et kæmpe arbejde for at få det til at køre stabilt, der er registreret et tiltagende antal brugere og hele nettet i Danmark er ved at være på plads og det er et godt redskab til hjælp for vores hobby så brug det, det kan kun anbefales. OZ6PAC som er vores bbs er under stadig udvikling og forbedring de sidste tiltag har gjort den endnu bedre, og der er planer om at nogle af vores forwardlink her til foråret skal op på 9600 baud hvis det går som det skal.

Fremtiden.
De i gang værende tiltag skal fortsætte som planlagt vi vil forsøge om vi ikke kan få nogle foredragsholdere i stil med OZ8NJ , Fieldday er en selvfølge og som noget nyt vil vi forsøge at lave et computerkursus det kan evt. være , lav din egen hjemmeside,eller et bestemt program eller hvad der er behov og stemning for. Det kunne køre en gang om måneden eks. Mandag.

Til sidst vil jeg lige sige Johannes OZ7L tak på klubbens vegne for de 5000,00 kr som du gav os dem vil vi bruge til indkøb af instrumenter som vi mangler og gerne vil have forslag om under punktet eventuelt. Der er nok meget der ikke er nævnt men det er ikke glemt, og vi skal jo også videre i aften.

OZ2ADC Leif Korsgård