EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Feedback
Link
Generalforsamling 99

Vi har holdt vor årligt tilbagevendende generalforsamling med deltagelse af 18 medlemmer.
Som dirigent har vi i flere år haft OZ1DPQ, men da han var fraværende måtte vi finde en anden. OZ2KMP blev foreslået og valgt, og han kunne, efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at alle var stemmeberettigede give ordet til formanden, så han kunne aflægge beretning. Beretningen er fremlagt i klubben, så de interesserede kan læse den der.
Derefter var det kassereren der måtte stå for skud. Bortset fra et par forkert anbragte poster, blev det også godkendt.
Der var ikke indgået forslag til behandling, så dette punkt blev hurtigt overstået.

Valg til bestyrelsen.
Den nye bestyrelse ser ud som følger:
Formand: OZ2ADC, Leif
Kasserer/Sekretær: OZ1JMO, Anker
Bestyrelsesmedlem: OZ9ABC, Jan
Bestyrelsesmedlem: OZ2KMP, Karsten
Bestyrelsesmedlem: OZ5KG, Tommy
Suppleant: OZ2LSS, Lars
Revisor: OZ1DPQ, Kristian.

I forbindelse med valget vil vi gerne fra "de gamle bestyrelse" byde velkommen til OZ2LSS, Lars, vi håber, at du må finde dig til rette med den måde vi nu arbejder på. I samme åndedrag vil vi også sige tak til OZ1EUO, Leif, for det arbejde du har lagt i klubbens trivsel. Du skal være velkommen igen, når arbejde og fritid kan passe til det.
Under punktet eventuelt blev der vendt et par emner.
Vi har jo her i år 2000, nærmere bestemt d. 3 Februar, 50 års jubilæum.
Til at varetage dette store program blev der nedsat et festudvalg bestående af tre ansvarsbevidste personer.

Disse tre er:
OZ7L, Johannes
OZ9ABC, Jan
OZ1HQL, Arne.

Så har du forslag eller andet, der kan tænkes brugt til at festliggøre dagen, så er det hos en af disse der kan ske henvendelse.
HF aktivitet fra klubben.
Her er ikke tænkt på de enkelte medlemmers aktivitet, men den man kunne forvente fra klubbens HF radio. Årsagen skal sikkert søges på antennesiden, da der ikke er de store muligheder med den nuværende antenne. Så derfor, så snart det er muligt at kunne gå nogenlunde tørskoet på taget, vil der blive sat en anden antenne op.

Vy 73 de OZ1JMO, Anker.

Hosted by: Mira Internet