Artikler fra vores Aktivitetsplan nr. 3 97.
Index over artikler
LEDEREN
Så er sommerferien slut og vinterens aktivi- teter er så småt ved at tage form. Vi har fået konverteret vore licenskategorier m. m. og de "nye" A – licensindehavere har fået luftet dette.
Det er mit håb, at OZ9HBO vil fortsætte den linie ,der er lagt. Her tænker jeg især på, at det er dejligt at se så mange af vore medlem- Mer til vores klubaftener, og at mange af de "yngre" amatører…..er vi ikke alle det?
Det kan vi fra bestyrelsen kun opfatte som et tegn på, at det vi laver trods alt bliver bakket af medlemmerne, det kan og er vi glade for.
Det er sådan, at fortsætter den udvikling er vort lokale næsten ved at være for lille.
Som du kan se, er der i årets sidste kvartal planlagt nogle spændende aktiviteter, som du ikke må gå glip af. Oven i kransekagen kan så tilføjes, at vi højst sandsynligt har fået en instruktør til vores VTS-kursus, så mon ikke tingene kommer til at flaske sig som det skal.
gensyn/genlyt de OZ2ADC
CONTEST GRP
Der er nogle medlemmer der har luftet tanken om at etablere en contest grp i OZ9HBO.
Det er et forslag vi fra bestyrelsens side vil bakke op om. Vi har sat en torsdag af til at drøfte dette emne, så mød op denne aften,så der kan blive realiteter ud af ideerne.
Vi har prøvet at lave noget, "for at have noget før man går hjemmefra" Formål:
Uddanne, videreuddanne nye og knap så nye amatører på HF båndet. Udbrede interessen for den side af vor hobby. Mød op, og lad os høre DIN mening.
Vy 73 de OZ2ADC.
Undervisning
Som man kan læse et andet sted her i bladet, har vi fået fat i en lærer til at forestå undervisningen i teori til prøve for radioamatører.
Jeg tror det er den helt rigtige mand vi har fået til at forestå undervisningen så, uden at vide helt sikkert, tror jeg godt jeg kan byde OZ9KV K. Georg Nielsen velkommen som underviser her i klubben.
Undervisningen vil blive hver tirsdag, starttidspunkt vil blive bekendtgjort senere.
Auktion
Det er længe siden vi sidst har haft en auktion, så det må vist være på de tider hvor en sådan kan være tiltrængt.
Der er i hvert fald en chance for at få ryddet "lidt" op i beholdningen, så prøv at find noget af det som ikke bruges, det kunne jo være der var en anden, der netop står og mangler lige den dingenot, som du alligevel aldrig får brug for.
QSL – kort
Vores QSL-manager har bedt mig skrive lidt om behandlingen af QSL-kort.
Det om klargøringen af kort der skal ekspederes via bureau.
Når kortet er udfyldt på forsiden med det der skal stå, vender man kortet, så bagsiden kommer øverst.
Der skriver man så i øverste højre hjørne kaldesignalet på den station, der skal have kortet, skal kortet sendes via en QSL-ma nager, tilføjes under kaldesignalet via "kaldesignalet" på den pågældende manager.

3. kvartal 1997