EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Feedback
Link
Campingvogn forår 2004.

Så starter forårets projekt snart. OZ9HBO skal have lavet sin egen radio / operatør-vogn!

OZ9HBO har igennem længere tid manglet en radio / operatør-vogn, når vi deltager i fieldday og fyrwee-kend. Klubbens medlemmer har til disse arrangementer været flinke til at hjælpe med en eller flere campingvogne, men nu er der udsigt til, at klubben får sin helt egen ra-diovogn.
I efteråret 2003 lykkedes det Jan OZ9ABC at finde en egnet (og bil-lig) campingvogn, der passer til formålet. Det er en model Europa 470 med et tilhørende stort fortelt. Vognen er nu i klubbens "varetægt" og er parkeret inden døre i tørvejr og i arbejdsvenlige lokaliteter, hvilket naturligvis er en fordel, når den skal klargøres.
De foreløbige tanker og ideer går på at lave 2-3 operatørpladser i vognen samt muligvis at bibeholde det lille køkkenbord med vask, dog uden gas, da dette vil kræve ekstra vedli-geholdelse. Vognens undervogn er ikke galvaniseret og vil sikkert have godt af at blive rengjort og malet. Ligeledes skal hjul og bremser også efterses. Så der bliver brug for alle, der har lyst og interesse i at hjælpe til. Der er noget for alle, om du har hænder for mekanik, elektronik eller snedkerarbejde er lige velkommen.
Økonomisk set, har OZ9HBO afsat et lille beløb på budgettet til den år-lige drift af vognen. Selve købet og istandsættelsen af vognen er det me-ningen at finansiere med bidrag fra klubbens medlemmer. Allerede nu har en stor del af klubbens medlem-mer givet økonomisk bidrag, således er det vognen har kostet i indkøb samlet ind nu. Herefter skal vi have fundet bidrag til at dække de materi-aler, der er nødvendig for at kunne sætte vognen i stand. Vil du give et bidrag, er du meget velkomme til at kontakte Anker OZ1JMO.

Hosted by: Mira Internet