Fieldday 1997
Index over artikler

Det blæser ganske pænt uden for den behagelige campingvogn, som tilhører en god bekendt af mig, bosiddende i Bækmarksbro, og der kommer nogle ordentlige regnskyl, enkelte med hagl.
For at forstå det, må vi nogle måneder tilbage i tiden, til klublokalet i Holstebro Aktivitetscenter, hvor OZ2ADC, Leif ser på tilhørerne og siger: - Vi må gøre noget ved field-day i år! Tilhørerne dukker hovederne og lader som de er levende interesserede i det, som foregår. Andre skal pludselig hjem. Tilbage sidder den hårde kerne, som diskuterer de væsentlige spørgsmål: En god qth, skal vi køre i klasse A – den med de store antenner og den store effekt – eller bare klasse B.
Hvor får vi en god generator fra? En, der kan køre uden olie! Det sidste foranlediget af, at vi sidste år manglede flere timer af dagen, hvor vi ikke kunne køre de stationer, der giver de sidste og meget væsentlige points. Vi skal jo også være nogle operatører for ikke at forglemme de meget væsentlige, der skal føre loggene.
Flere møder senere er vi kommet lidt længere.
Der er blevet foreslået en qth ude ved Roger, OZ4PY, i Borbjerg. Senere kommer OZ1BUR, Ryan ind i billedet med et forslag om en qth ude ved Sir Lyngbjerg, hvor vi har en kote på ca. 68 meter over havet.
Ryan kender nogle der skal spørges, og vi ved, hvor vi skal køre vor field-day 1997.
Alt er idel lykke lige til torsdagsmødet før, vi skal køre field-day om lørdagen. OZ1MD, Knud har været ude og kigge på lokaliteterne, og det er en rigtig god plads lige bortset fra, at der er blevet efterårspløjet et par dage i forvejen, og han vil i hvert fald ikke ud og jogge i den pløjejord! Gode råd er dyre. Alle kigger på hinanden og tænker: - Hvad nu?
Den frelsende engel hedder OZ1APS, Ejnar. Han bor ikke så langt fra Sir Lyngbjerg og kender nogle, der kan trækkes på. Hurtigt låner han en mobiltelefon fra vores formand, og nogle minutter senere, er kysten klar.
Vi må låne pladsen foran udsigtstårnet, hvor der er gode parkeringsmuligheder til vore campingvogne og gode træer til vore antenner.
Endelig lørdag den 6. September kan vi så køre fra Aktivitetscentret med kurs mod Sir Lyngbjerg med alle vore pakkenellike, og der bliver en hektisk aktivitet. Der skal sættes antenner op, og Knud, 1MD viser sig som en klatrenisse af de bedre. 80-meter antennen kommer op i en virkelig god højde, og derefter er det antennen til 20-meter – en vertical – der kommer op på en bakketop. Sluttelig dipolen til 40-meter og gp’en til 15-meter.
Alt imens rigges generatoren til, og der trækkes lange kabler. Joh, der er gang i den!
Der bliver ydet en god indsats denne weekend. Folkene fodres af takket være 2ADC’s xyl, Maren, og denne indsats tåler bestemt en gentagelse. Totalen siger – ifølge OZ1JMO, Anker, der var med og kunne lufte sin nye A-licens – 480.000 points, og det var en hel del bedre end sidste års total på ca. 126.000.
Vejret var en hel del bedre om søndagen, hvor en del fodgængere var ude at trave i den meget smukke natur omkring Sir Lyngbjerg, og da vi var ved at slutte dagen kom der prominente gæster ud til os – Ejnars gode bekendte med tilknytning skovarealet – og da vi ikke havde efterladt så meget som en ølkapsel, kunne der bevilges et da capo til næste år, hvilket OZ9HBO siger tak for.
Klubben vil også gerne sige tak til alle, der med en god indsats var medvirkende til at skabe en god field-day.
Vi ses til næste år.

Vy 73 de OZ1EUO, Leif.

3. kvartal 1997-1EUO