EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Lydsiden
Feedback
Link
Resume fra OZ9HBO's generalforsamling den 14. februar 2002.


OZ5AFH, OZ1MD, OZ4AL, OZ9ABC

Der har den 14/2-02 været afholdt generalforsamling i OZ9HBO. Der var et meget pænt fremmøde til generalforsamlingen på 17 medlemmer. Den siddende formand OZ2ADC havde på forhånd meddelt han ikke ønskede at genopstille, ud over dette ønskede bestyrelsesmedlem OZ5KG og suppleant OZ2ANT samt revisor OZ7L ikke at genopstille. Nyvalgt til bestyrelsen er Formand OZ7ABM, som bestyrelsesmedlemmer OZ1MD og OZ9KV, som revisor er valgt OZ1EUO samt OZ2KMP som suppleant. Der blev en tidsmæssigt lang, men meget udbytterig generalforsamling, hvor mange emner blev debatteret.

Hosted by: Mira Internet