EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Lydsiden
Feedback
Link
Generalforsamling 23-02-2006.

Formandsberetning for året 2005.

Når jeg ser tilbage på, hvad vi har opnået, i det forløbne år er der naturligt nok nogle ting, der har sat sig lidt dybere spor end andre. Det første, og måske nok det vigtigste, var vort flytteprojekt fra Danmarksgade og her til Måbjerg Skolevej. Det tager som bekendt sin tid, at få en sådan flytning overstået, da der naturligt nok vil være en hel del der skal laves for, at få det som man nu gerne vil det skal være. I betragtning af, at for de fleste af vore medlemmer gælder, at der er et arbejde at passe, det er trods alt det man skal leve af, så i realiteten er der aftenen og måske lidt en lørdag eller søndag, der kan anvendes til fritidsarbejde i klubben. Vi må heller ikke glemme, at der er et familieliv der ikke må lide skade på dette grundlag. Alt i alt vil jeg her benytte lejligheden her til at sige tak til de der har stillet sig selv til rådighed, så vi i dag kan begynde at se hvor det egentlig er, vi bevæger os hen. Ingen nævnt ingen glemt. Tak skal I have.

Som alle ved har vi i det forløbne år været aktiv deltager i NAC testen på 2 m båndet. Vi havde alle muligheder for at komme ud til dette, da vor Campingvogn er yderst velegnet til en sådan ekspedition. Vi havde et par uheld undervejs, så vi mistede et par gange, nøjagtig hvor mange er jeg ikke i stand til at sige men det er sikkert heller ikke så vigtig. Jeg synes, at den samlede 4. plads, som klubben fik, er en placering, vi kan være stolte af. Det giver godt nok hverken pokal eller diplom, alligevel mener jeg vi har grund til at glæde os over resultatet. Desværre må vi nok konstatere, at der ikke er opbakning nok til at kunne fortsætte den aktivitet, Jeg havde håbet og troet på, at når vi fik mulighederne for at kunne deltage i et sådant arrangement, ville der også være muligheder for at kunne samle de 6-8 mennesker, som er nødvendige for at kunne få det til at fungere. Sådan skulle det ikke være. Så hvad der ellers skal til for at samle medlemmerne om en aktivitet, kunne i grunden være rart at vide. Den eneste måde man kan få svar det spørgsmål er, at spørge medlemmerne. Jeg synes, at vi, det vil sige, de forskellige bestyrelser der har været i tidens løb, inden for de sidste 8-10 år, har gjort en stor indsats, for at kunne samle medlemmerne til forskellige ting, men hver gang, næsten, med et noget skuffende resultat til følge. Som alle ved har vi været med i ILLW, "Internationalt Lighthouse, Lightship Week-end", testen de sidste 5 år og regner med at skulle med igen i år. Lige så med EDR field-day i september. Sidste år kunne vi ikke samle deltagere nok, så det måtte vi aflyse. Det vil jeg gerne om vi kunne gøre bedre i år, så vi kan forsvare vor 3. plads på 15 m. Så skulle vi ikke allerede nu begynde at tænke på disse arrangementer, så vi kan være klar, når det skal foregå.

Med hensyn til ILLW vil jeg, som jeg plejer, kontakte Anna-Grete i Æbeltoft, for at høre hvordan det står til med fyret. Der har jo været en del skriverier i aviserne om, at fyret skal sælges og at der var lokale kræfter i gang for at kunne overtage det og drive det videre + en hel del andre projekter i forbindelser med dette. Jeg ved ikke nærmere her og nu, men vil vende tilbage til emnet når der er nyt.

Jeg vil også omtale vor deltagelse i årets JOTA. Vi blev, på et ret sent tidspunkt, kontaktet af Majbrit Madsen, OZ1MA, om vi ville deltage i årets JOTA med Borbjerg gruppen i Skave. Efter lidt snak om dette, blev vi enige om, at det kunne godt lade sig gøre. Vi var ude for at se på lokaliteterne og blev enige om, at det ville ikke volde de store problemer at få et par antenner sat op.Mit indtryk af de to dage er, at spejderne fik en god oplevelse med hjem. Det eneste der kunne være var, at OZ1EUO ikke havde gang i nøglen. Jeg havde opfattelse, at det var der en del der havde ventet. Det må du tænke over næste gang Leif. Ellers et par fine dage. Maden var 1. klasses.

Jeg kan ikke lade være med, at komme med en beklagelse. Det drejer sig om måden man håndterer Klubbens logføring på. Jeg har derhjemme en stak QSL kort fra NAC testen, som jeg ikke har den ringeste chance for at kontrollere, da jeg efter gentagne ønsker om at få et udskrift af loggen ikke har fået noget som helst. Jeg ved godt, at jeg kan da blot sende et kort tilbage til de der har sendt til os. For mig og sikkert mange andre er det sådan, at en QSO ikke er afsluttet, før der er sendt et QSL kort. Der må da vel også være en eller anden form for tilfredsstillelse, at kunne finde tilbage til en QSO, der måske er flere år gammel. Jeg vil helst ikke, at klubben skulle få det ry blandt amatører, at "de gider ikke sende QSL kort", så vil det ikke vare længe før det holder op af sig selv. I øvrigt kan jeg oplyse, at vi har fået tilladelse til at sætte en 2 m antenne på skorsstenen, så når det bliver vejr til det bliver den sat op. I samme forbindelse skal vi have taget stilling til hvilken HF antenne vi vil have op. Det skal vi have en snak om på klubaften d. 2. marts.

Det var hvad jeg valgte at tage med i min beretning. Jeg mener at have omtalt de mest interessante episoder fra året 2005, skulle jeg have overset noget er det ikke af ond vilje, nærmere svigtende hukommelse, i så fald håber jeg på tilgivelse evt. forståelse. Tak til alle i bestyrelsen for det arbejde der er udført, stort som småt, tak til medlemmerne der troligt følger med i hvad vi laver og i den udstrækning det kan lade sig gøre, deltager i de forskellige aktiviteter.

OZ1JMO, Anker.
Hosted by: Mira Internet