EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Lydsiden
Feedback
Link
Generalforsamling 14-02-2008.

Formandsberetning for året 2007.

Hør beretningen her!

Så er vi igen kommet dertil, hvor vi er samlet omkring bordet til klubbens årlige generalforsamling. Det er jo også den dag, hvor vi vender blikket tilbage, for at se om de planer og ønsker vi havde for det forgangne år nu også er blevet indfriet. Dertil kan jeg konstatere, at en hel del af de, planlagte opgaver, er gennemført. Vi kom ikke til ILLW, Fyrtårnstest ved Bovbjerg, hvilket skyldtes manglende operatører. Det skal ikke opfattes som en bebrejdelse, da det nu en gang er de samme personer der bliver trukket i hver gang, så når vi har NAC testen (2 m testen fra Præstbjerg den første tirsdag i hver måned) og vi havde Field-Day første weekend i september kan det ikke undgås, at der vil være mangel på operatører. Vi kan kun håbe på, at der engang vil være lidt flere af slagsen, så vi kunne have en mulighed for at deltage igen. Vi må vente og se tiden an til dette års ILLW test om det kan lade sig gøre, ellers kunne jeg tænke mig at tage derud på egen hånd og se om jeg kunne lave noget.

Vores deltagelse i NAC testen fra Præstbjerg Rasteplads er gået fint. Desværre er der her i årets 2 første måneder ikke lykkedes os at komme af sted, første gang var nytårsdag og 2. gang på grund af en kraftig blæst så vores chauffør var ked af at køre med Radiovognen, tilmed, at det kunne være en umulig opgave, at få antennen op at stå. Så vi krydser fingre for, at vejret er med os næste gang.
Vi har som bekendt en lille opgave liggende i klubben, nærmere bestemt i radiorummet. Det er det PA-trin som Svend satte derop sidste år og som skulle tilpasses vor lille radio. Jeg synes, at vi i det kommende år skal tage fat på at få den til at køre.

Jeg vil tillade mig, at omtale lidt om hvad vi påtænker i det kommende år. Vi påbegynder snarest et opfølgningskursus for de der kunne tænke sig at prøve at arbejde med CW. OZ1EUO vil, som den mest kompetente person stå for dette. Nærmere vil blive bekendtgjort via vores nyhedsudsendelse og på klubbens hjemmeside. Det er, i sagens natur, en aktivitet der vil strække sig over en ikke nærmere bestemt tidsperiode, altså vi bliver ved så længe det er nødvendigt.

OZ6SV Svend og OZ1ZD Nikolaj vil torsdag d. 13 - 03 - 2008 fortælle om og demonstrere et nyt instrument, som Svend har erhvervet sig. Det drejer sig om en Netværksanalysator som skal tilsluttes en PC. Det er et stykke værktøj som kan bruges til mange ting. Jeg skal nok vare mig for at begynde at udbrede mig om dette, da mit kendskab til dette ikke er særlig godt. Jeg kan kun opfordre de der har en interesse i at se og høre om dette, at møde op d.13/03 kl. 1930 her i klubben.. skulle en eller anden have et emne, der måske kunne trænge til at blive kontrolleret, så tag det med det kunne jo være, at det var umagen værd. Det kan f. eks. være et filter højpass, lavpass eller hvad det nu skal bruges til, det kunne være om ens sender giver det output som den skal. Der kan sikkert findes mange andre emner, så det er vel i den sidste ende kun fantasien der sætter en begrænsning. Jeg glæder mig til at se og høre om dette, så jeg håber på, at der vil være mange, der kommer forbi den aften.

Ellers har jeg kun at sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået. Det eneste jeg egentlig savner, er at vi ikke har vort navn i OZ hver måned. Jeg vil gå ud fra, at vi i det kommende år får rettet op på dette. Jeg vil også rette en stor tak til OZ2KMP for det arbejde han har gjort og vil gøre for vort kvartalsblad. Jeg mener, at alle ved, at bladet læst af mange forskellige i det meste af landet, så det er vel en reklame i sig selv. Jeg vil gerne, om vi kunne holde bladet på det stade eller måske lidt højere. For at det kan lade sig gøre vil jeg opfordre til, at nogle flere vil komme med nogle input til artikler så det ikke skal være de samme der hvert kvartal skal være forfatter. Det kunne være rart at høre lidt om hvad der optager andre rundt i landet.
Tak til alle for opbakningen i 2007.

OZ1JMO, Anker.
Hosted by: Mira Internet