EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Lydsiden
Feedback
Link
Generalforsamling i OZ9HBO torsdag den 10. februar 2011

OZ1JMO, Anker bød velkommen, og til dirigent valgtes OZ1HQL, Arne, som takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

I sin beretning kom Anker ind på, at klubben snarest muligt flytter ud på Idrætscenter Vest. Det skyldes, at Måbjerg Skole har brug for vore lokaler til undervisningsformål til elever, der kræver særlig opmærksomhed. Flere af disse elever kører i øjeblikket hver dag til Herning, og det er meget udgiftskrævende.

Holstebro Kommune har skaffet os faciliteter på Idrætscenter Vest, og fire af klubbens medlemmer har været ude at se på lokaliteterne. Vi blev glædeligt overrasket – det nye lokale er større end det vi forlader, og antennemulighederne er meget bedre. Nu skal vi så bare have vore ting pakket sammen og flyttet.

Efter beretningen kunne Anker så tage sin anden kasket på – nemlig regnskabet, der også kunne vedtages uden sværdslag, og da der ingen indkomne forslag var, kunne dirigenten gå over til valgene til bestyrelsen:

Anker, OZ1JMO ønskede at trække sig som formand, og i stedet valgtes 5AFH, Eric. 1EUO, Leif trak sig som sekretær, og i stedet valgtes 1JMO, Anker. Ny suppleant blev 1EUO, Leif. Som revisor genvalgtes OZ1BUR, Ryan.

Sidste punkt på dagsordenen: Eventuelt stod i flytningens tegn. Til slut kunne 1HQL, Arne takke for god ro og orden.

Vy 73 de OZ1EUO, Leif
Hosted by: Mira Internet