EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Feedback
Link
Her står vi i dag, maj 2012

Som det er de fleste bekendt, er vi, der er med i klubben OZ9HBO, en lille tapper skare der forsøger at holde liv i vor lokale klub.

Vi har jo været ude for at skulle holde flyttedag sådan ret hurtigt. Med andre ord, så fik vi ikke ret lang tid til at beslutte os til hvad der skulle ske. De nærmere omstændigheder er, kort sagt, at den gamle skole vi var i ville kommunen selv overtage, da var en skole for børn der havde nogle problemer med indlæring. Man havde nogle af eleverne der ikke var plads til her på stedet, så der var et transportproblem til Herning og hjem igen. Den udgift ville kommunen gerne være fri for, derfor forslaget om flytningen. Vi kunne naturligvis ikke stå i vejen for dette, når kommunen kun spare en hel del penge på at transporter nogle få elever frem og tilbage mellem Holstebro og Herning. Et eller andet må der være gået galt, da tanken var, at vi skulle hav fået det at vide ca. en måneds tid tidligere end vi eksakt gjorde. Vi måtte i den forbindelse pakke vore ting sammen samtidig med at håndværkerne gik i gang med at indrette lokalerne til det de skulle bruges til.

Vi fik det hele ordnet, og kom til et lokale der trods alt vat lidt større end det vi forlod. Så langt så godt. Det vi ville komme til at savne, var de skabe som vi havde på det gamle sted. Vi skulle have det hele i et lokale, så det krævede, at der måtte tænkes på alternative løsninger.

De fleste af vore medlemmer er jo rimeligt langt oppe i alderen. Nogle er plaget af sygdom og andre skavanker, så der vil helt naturligt være en grænse for hvor meget der kan forlanges af arbejde. Ikke at der bliver krævet, at nu skal der altså arbejdes, det er helt ud den enkelte der selv bestemmer, når grænsen er nået. Sådan er det og sådan skal det være.

Indtil nu har vi fået nogenlunde styr på hvorledes lokalet ”indrettes”. Vi har fået en antenne sat op ti 2 m.

HF antenne må vente til det bliver vejr til at arbejde udendørs, så ligger en plan for hvordan det bliver gjort.

Det der nu er det mest påtrængende problem er nye og i den forstand yngre medlemmer, der kunne overtage ansvaret for klubben når vi andre ”gamle” må melde pas. I den forbindelse undrer dt mig, at der er mere eller mindre lokale amatører, der er medlemmer af klubber i andre områder. Det skal på ingen måde tolkes sådan, at jeg ikke vil/kan godkende at lokale amatører søger medlemskab i andre klubber. Det vil blot have den virk, at en klub som vores ikke har det fornødne råderum til at sætte noget i gang. Vi har jo igennem nogle år deltaget i NAC testen ude fra Præstbjeg Rasteplads med mange gode minder til de der har deltaget. Desværre ser vi os ikke i stand til at blive ved. Det samme er tilfældet med den årlige Fyrveekend fra Bovbjerg Fyr.

Vi kan blot konstatere, at fortsætter denne udvikling vil klubben ikke kunne overleve.
Jeg håber meget på, at denne spådom ikke realiseres.
Vel mødt i klubben.

OZ1JMO, Anker.
Hosted by: Mira Internet