EDR Holstebro
EDR Holstebro
Startside
Aktiviteter
Klubben
Packet
Projekter
Arkiv
Lydsiden
Feedback
Link
Web-statistik sommeren 2000

I sidste udgave af Aktivitetsplanen berettede jeg om OZ9HBO's hjemmeside og de nye tiltag, der har fundet sted.
Nu hvor den første halvdel af år 2000 allerede er gået, vil det være passende, at kikke tilbage på, hvordan det er gået ind til nu, når vi taler om web-statistik. For ikke at gøre statistikken alt for kedeligt, har jeg valgt at lave nogle grafer, der skulle være lidt nemmere at overskue end blot de kolde tal.
Trafikken på en hjemmeside kan tælles på to måder. Som antallet af besøgende eller som antallet af Mega Bytes, der er downloaded fra siden. Da antallet af besøgende, ikke fortæller noget om hvor lang tid, de har været på siden, eller hvor meget de har læst, har jeg valgt at præsentere resultatet i Mbytes pr. måned.

Det ses af søjlediagrammet, at siden marts måned, har der været en markant forøgelse i trafikken. Umiddelbart skulle man ikke forvente, at trafikken ville stige hen over foråret og starten af sommeren, med mindre der er tale om en ebutik, som sælger solcreme eller en side med badevands temperaturer.

Forøgelsen kan begrundes i, at vi i slutningen af marts måned begyndte at have EDR's Bulletin liggende som RealAudio®. Det er, som tidligere nævnt, et forsøg på OZ9HBO's hjemmeside, der formentlig vil forsættet året ud. Herefter må man så vurdere resultaterne og beslutte, om ideen skal gøres permanent på evt. EDR's hjemmeside. Lydfilerne fylder mere end tekstdokumenter, hvilket er medvirkende til den øget trafik.
Resultatet ind til nu fremgår af nedenstående graf, der viser hvor mange lydfiler, der er downloaded pr. måned fra www.oz9hbo.mira.dk.

De forgangene fire måneder, er et for spinkelt grundlag til at gætte på hvor mange, der permanent vil benytte sig af muligheden for at høre bulletinen, når det passer den enkelte bedst. Endvidere er det ikke muligt at se, hvorvidt de besøgende høre hele Bulletinen eller blot starten af den. En ting kan dog fastslås, den nye mulighed for at høre Bulletinen blive anvendt.

Hvis vi skal kikke lidt på de forskellige filtyper, der anvendes på OZ9HBO's hjemmeside, kan de groft deles op i tre typer. RealAudio® (RM) er lydformatet, som anvendes til at gemme EDR Bulletinen samt enkelte klip fra vores egen nyhedsudsendelse. Adobe Portable Document Format (PDF) er det format som Aktivitetsplanen arkiveres i, så alle har mulighed for at læse klubbladet og evt. printe det ud. Endvidere er diagrammer og printlayout til f.eks. YAM modemet gemt i dette format. Hypertext Makeup Language (HTML) er det normale hjemmeside format, der fremvises i din browser uden yderligere hjælpeprogrammer. Det er naturligvis dette format, som det meste på hjemmesiden er lavet i.

Lagkagediagrammet viser at de fleste filer, der hentes er ordinære HTML tekstdokumenter. Det understreger vigtigheden af, at have så meget information liggende i HTML som muligt, så hjemmeside ikke blot bliver et arkiveringssted for klubbladet og EDR Bulletinen.

Hos størstedelen af de besøgende er det ikke muligt at spore fra hvilken side, de kommer fra. Det kan skyldes tekniske begrænsninger eller at www.oz9hbo.mira.dk er den side de er startet med, og derfor reelt ikke har klikket på nogen link for at komme til hjemmesiden.

Grafen viser hvor mange procent, af de besøgende i en given måned, som kommer fra en bestemt hjemmeside. Det fremgår at EDR har være noget bagefter både Yahoo og Jubii. Først på det sidste er EDR blevet den hjemmeside, der linker flest besøgende til OZ9HBO's hjemmeside, tæt efterfulgt af Yahoo.

OZ2KMP

Hosted by: Mira Internet